Skip to main content

Bestuur Stichting 4 Mei Herdenking Beneden-Leeuwen

De Stichting 4 Mei Herdenking Beneden-Leeuwen bestaat uit een comité van vertegenwoordigers van familie/nabestaanden van de oorlogsslachtoffers en betrokken verenigingen en organisaties bij de jaarlijkse herdenking. Het bestuur en de comitéleden bestaan uit vrijwilligers die geen enkele vergoeding en/of beloning krijgen voor de verrichte werkzaamheden. 

Het bestuur bestaat uit de volgende leden:

Leo Lemmers

voorzitter

Peter van Kerkhof

secretaris

Theo van Dodewaard

penningmeester

Willie Ariëns

bestuurslid

Martijn Stensen

bestuurslid

Peter Hol

bestuurslid

Voor opmerkingen of aanvullingen horen wij graag van u!

Wij streven er naar de geschiedenis van Beneden-Leeuwen met betrekking tot de oorlogen zo compleet mogelijk vast te leggen.
Heeft u nog verhalen of kent u iemand met een verhaal, foto’s of andere materialen dan zijn we zeer geïnteresseerd.  

Donaties

Zonder donaties kan de Stichting onze oorlogsslachtoffers niet actief blijven herdenken.

Als u een donatie wilt doen, kan dit op:

IBAN  NL88 RABO 0130 8921 14
t.n.v. Stichting 4 Mei Herdenking Beneden-Leeuwen

Wij zijn u daar dankbaar voor!

ANBI-status

De Stichting 4 Mei Herdenking Beneden-Leeuwen is een algemeen nut beogende instelling (ANBI) en tevens een culturele ANBI. Het bestuur van de Stichting bestaat uit vrijwilligers die geen enkele vergoeding en/of beloning krijgen voor de verrichte werkzaamheden.

Wat is het belastingvoordeel voor donateurs van een culturele ANBI?
Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in hun aangifte inkomstenbelasting een gift aan een culturele ANBI vermenigvuldigen met 1,25 en als gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van een dergelijke gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.