Skip to main content

Secretariaat: 
P. v. Kerkhof
Retstraat 19
6658 DB Beneden-Leeuwen

E       contact@benedenleeuwenherdenkt.nl

IBAN  NL88 RABO 0130 8921 14

KVK   11 05 09 61

RSIN  813996260

Donaties

Zonder donaties kan de Stichting onze oorlogsslachtoffers niet actief blijven herdenken.

Als u een donatie wilt doen, kan dit op:

IBAN  NL88 RABO 0130 8921 14
t.n.v. Stichting 4 Mei Herdenking Beneden-Leeuwen

Wij zijn u daar dankbaar voor!

ANBI-status

De Stichting 4 Mei Herdenking Beneden-Leeuwen is een algemeen nut beogende instelling (ANBI) en tevens een culturele ANBI. Het bestuur van de Stichting bestaat uit vrijwilligers die geen enkele vergoeding en/of beloning krijgen voor de verrichte werkzaamheden.

Wat is het belastingvoordeel voor donateurs van een culturele ANBI?
Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in hun aangifte inkomstenbelasting een gift aan een culturele ANBI vermenigvuldigen met 1,25 en als gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van een dergelijke gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

Wij horen graag van u!

Als u informatie heeft of iemand kent die ons meer kan vertellen over de slachtoffers of het oorlogsverleden van Beneden-Leeuwen, laat het ons weten!

Wij streven er naar zoveel mogelijk vast te leggen en de verhalen levend te houden voor huidige en de toekomstige generaties

contactformulier: