Skip to main content

Willy van Eldijk

  • Geboortedatum: 5 februari 1918

  • Geboorteplaats: Wamel

  • Overlijdensdatum: 12 mei 1940

  • Dienstplichtig Soldaat  2-I-8 R.I.

Zijn verhaal

Op de Grebbeberg bij Rhenen ontbrandde een hevige strijd tussen het Nederlandse leger en de Duitsers bij de inval op 10 mei 1940. Daar sneuvelde Willy.

Het lichaam van Willy is op 17 mei gevonden op een roggeakker ten oosten van de dierentuin. Zijn lichaam lag in 60 cm hoog roggegewas ongeveer midden op de akker. Een bergingsploeg van het Arnhemse Rode Kruis heeft hem gevonden, nadat de akker door Pioniers was vrijgegeven voor het bergen van gesneuvelden. Dit in verband met de eventuele aanwezigheid van landmijnen. Op dezelfde dag is hij begraven op de begraafplaats op de Grebbeberg.

Uit een verklaring van David Slager, reserve 1e Luitenant bij 2-I-8 R.I.

Op 10, 11, 12 en 13 mei 1940 was ik bij mijn onderdeel en als commandant in de stelling aan de Grebbe – rechtergrens bij Villa “Heimerstein”, linkergrens 200 meter ten noorden daarvan – aan de voet van den Grebbeberg, voor de Grebbe.

Op zondagmiddag, 12 mei 1940, te ongeveer 16.00 uur, werden twee van onze drie mitrailleurs door de gaten van het mitrailleurnest onklaar geschoten door de Duitsers. Enkele uren later heb ik, met mijn manschappen, mijn stelling verlaten en ben door het achterterrein in de richting van de commandopost van Regimentscommandant, Overste Henning, teruggetrokken. Ik deed dit o.a. om onder het bereik van een Duitse pantserwagen, die op de rijksweg Wageningen stond, weg te komen. Men heeft nog getracht deze pantserwagen onder vuur te nemen. Of dit gelukt is, weet ik niet. De sergeant-stukscommandant van het IIe Bataljon, die in den meest rechtse geschutskoepel van het Bataljon zat, heeft wel op deze pantserwagen gevuurd.

Er was inmiddels een voltreffer in de stelling gekomen, waarbij de korporaal v.d. Kamp, soldaat Van Eldijk en anderen gewond raakten. Sergeant Diersen heeft nog getracht, deze gewonden te transporteren, hetgeen echter niet mogelijk bleek. V.d. Kamp en Van Eldijk zijn aldaar overleden.

Het was zondag, 12 mei 1940, om ongeveer 21.00 uur, toen ik mij met mijn manschappen, bij den Regiments Commandopost van Overste Henning, heb gemeld. Wij zijn toen in stelling gebracht voor het Levendaalse Bos. Daar zijn wij in stelling gebleven tot maandag 13 mei 1940. Om 14.00 uur
waren wij geheel door Duitsers omsingeld. Daar zijn wij krijgsgevangen gemaakt.

Willy was het 7e kind uit de familie van Hendrikus van Eldijk (1879-1962) en Wilhelmina van Lieverloo (1884-1961).
Het gezin had 13 kinderen waaronder 11 jongens en 2 meisjes. Hentje zei altijd een elftal al moest hijzelf ook in het veld, want een van de jongens was levenloos geboren.
Veel van de jongens voetbalden.
Willy heeft ook even gevoetbald bij Leones.

Hentje en Mientje
Achterste rij: Gert – Kup – Mientje – Ben – Hannes – Dien – Hennie – Willy. Rij voorop: Nol – Adriaan – vader – Walter – moeder – Thé.
Het ouderlijk huis aan de Koningsweg 112 te Beneden-Leeuwen. De plaats van het huis is nu te bepalen op de hoek Beatrixstraat/van Heemstraweg.