Skip to main content

Dijkmagazijn

Naast de gespaarde gevel van het kantoor van Houthandel van Heck op adres Dijk 367 stond een dijkmagazijn van de “polder”. 

Luchtfoto’s tonen aan, dat ook dit gebouw verloren ging. Na de oorlog is het gebouw hersteld en gebruikt als gemeentewerf. In 1970 is het gesloopt.