Skip to main content

Dijkstraat 361 – Het huis van Van Emmerloot

Thé van Emmerloot was in 1930 getrouwd met Theodora “Dora” de Lorijn. Zowel de vader van de bruidegom als de vader van de bruid waren schipper.
Thé was ijzerwerker, een beroep dat nog steeds in de scheepbouw wordt uitgeoefend, en vermoedelijk werkte hij op de werf van Grad van den Berk. De moeder van Dora was een van den Berk, vandaar. Thé kwam uit een muzikale familie. Hij was lid van de harmonie.

Thé is overleden in 1974, 69 jr. oud. Dora heeft hem ver overleefd. Zij stierf in 2005, 96 jr. oud.

Het huis brandde geheel uit. Dit was het laatste huis dat afbrandde in de Dijkdwarsstraat.