Skip to main content

Dijk 375 – Het huis van Chris Hol en café ’t Veerhuis van Van Kessel en Van Os

Jan van Kessel was een zoon van Evert Jan van Kessel, schipper, en Petronella van de Werd. Hij was getrouwd met Gosewina van Os, die in 1934 op 44 jarige leeftijd overleed in het kraambed bij de geboorte van een levenloos kind. De broer van Jan, Franciscus Steven van Kessel, was stoombootkapitein op de Industrie 1 en 2 , die voer op het traject Millingen-Rotterdam. Hij had een aanlegplaats bij het café van broer Jan, die scheepsagent was en het café runde samen met zwager Jan van Os. Als scheepsagent was Jan vertegenwoordiger van een rederij. Hij zorgde er onder andere voor dat schepen een ligplaats aangewezen kregen en dat ze gelost werden. Jan had geen kinderen. Hij ging inwonen bij de familie van Os.

Ten tijde van de brand verhuurde Jan van Kessel het woonhuis aan Chris Hol. Chris maakte met zijn zandbedrijf gebruik van de loswal aan de strang bij het veerhuis. Hij had een zandschuit. Op 10 januari 1940 was Chris getrouwd en trok hij hier in. Het echtpaar Hol kreeg 9 kinderen. Vier kinderen werden nog voor de dijkbrand in 1944 geboren in dit huis. Albert was het vierde kind.

Herman Gubbels was dijkwacht en mocht in dit huis aan de dijk een uitkijkpost bemannen. Hij moet hier gezien hebben hoe de branden verderop ontstonden en dichterbij kwamen. Hij heeft de buurt gealarmeerd.

Ook de familie Hol moest hals over kop het huis verlaten. Lopend gingen zij op de vlucht. Albert lag in de kinderwagen, bovenop de geldkist…….. Zij kwamen terecht in Altforst aan de Dijkgraaf de Leeuwweg bij de familie Van de Weerden. Daar verbleven zij drie maanden. Vervolgens vonden zij een onderdak in de boerderij van Lard van Mook, hoek Tesstraat/Waalbandijk in Boven-Leeuwen. Daar zette Chris voorlopig zijn handel voort. De Strang was bevaarbaar tot aan de oprit van de Tesstraat, waaraan de boerderij van Lard van Mook lag. Daar lagen na de oorlog grote zandhopen. Die plek werd door Chris gebruikt als losplaats. In 1948 vestigde Chris zich met zijn familie aan de oprit van de Dijkstraat. Zij kochten daar het huis van Frans van der Zande, de meelhandelaar. Chris heeft daar zijn zandhandel voortgezet.

Woonhuis en café gingen beide verloren door brand.

Na de oorlog werd het café herbouwd en geheel overgenomen door Jan van Os. Op dit moment woont zijn dochter Helma in het tot woonhuis omgebouwde pand.

Beneden Leeuwen Veerhuis