Skip to main content

Dijk 35 – Het huis van Roel van Zandvoort

Roel was klompenmaker.  Dit huis wordt niet vernoemd in “Donkere jaren over Maas en Waal”.  

Het staat op de schadekaart aangemerkt als in aanmerking komend voor een  oorlogsschadeclaim. Volgens andere bron is het huis bij de brand geheel gespaard gebleven.