Skip to main content

Dijk 447 – Het huis van weduwe Van Stiphout

Johanna van Stiphout-Balvers werd in 1920 weduwe toen haar echtgenoot Petrus Josephus van Stiphout overleed. Hij was rivierwerker, wat inhield dat hij voor het Waterschap werkzaamheden uitvoerde aan bijvoorbeeld dijken en kribben. Hij werd maar 48 jaar en zijn weduwe bleef achter met twee kleine meisjes.

Bij de dijkbrand is alleen het schuurtje van haar verloren gegaan. Toen later een V1 in de bossee is neergekomen, is het huisje tot een ruïne vervallen.